Det ble onsdag 14. oktober avholdt medlemsmøte på Bekkhus, med følgende tema "Medlemmene våre - hva ønsker de?" og med agenda:

  • Aktivitetskomiteen redegjør for aktiviteter i 2015
  • Hvordan vi kommuniserer med medlemmene våre
  • Treningsmuligheter for våre medlemmer
  • Innspill fra medlemmer

Det var 31 fremmøtte.  Fra Leder av ØFK har vi mottatt følgende referat:

"Først av alt vil jeg si at det var hyggelig at så mange kunne komme i går. Det var første gang vi hadde et møte av og for våre medlemmer, og jeg både håper og tror at det var nyttig for oss alle sammen.

Det kom mange fine og konstruktive tilbakemeldinger i går, mye av det som kom opp, var prosjekter som vi er i gang med, andre er en helt nytenking. Som vi vil arbeide med.

Som vi leste opp i går, så er våre prøveterreng en utsatt del. De vi må ivareta med aller største forsiktighet. Vi må ikke gjøre noe som setter oss i fare for å miste disse. Man forstår jo av mailen jeg leste opp, at det er vår oppførsel på godt og vondt mot bl a grunneiere, som gjør at vi fortsatt har våre terreng.

Vi ber derfor igjen om at alle klubbens medlemmer må respektere dette, og at man ikke på noen som helst måte må ta seg til rette på terreng som klubben disponerer.

Vi jobber med få til et treningsterreng. Vi har muligens noen på hånda, men vi vil da i den forbindelse trenge hjelp til å ivareta dette. De som har lyst til å være med på dette, på en eller annen måte, litt eller mye, kan ta kontakt med meg eller noen av de andre i aktivitetskomiteen. Se kontaktinfo nederst i mailen.

Neste uke vil vi starte med å skifte en vegg på farmen i Ellingård. Hvis noen har anledning og lyst til å hjelpe til her, er det fint hvis vi hører fra dere.

Ellers informerte vi om både avholdte og planlagte aktiviteter. En nært forestående aktivitet nå er jo nå vår treningstur til Sverige, med påfølgende klubbmesterskap.

I den forbindelse ønsker vi å presisere for våre medlemmer, at dette er en meget uhøytidelig «prøve», hvor alle kan delta. Uansett om du er erfaren eller ikke. Det fremkom på møtet i går at flere hadde sin første prøveopplevelse på klubbmesterskapet, og ingen var blitt skremt. Noe vi satte pris på å høre.

Så hvis det er noen som har lyst på en myk start med tanke på trening rettet mot jakt eller jaktprøver, er dette en flott anledning. Det passer også fint hvis du har lyst til å bli kjent i klubben, og delta på treningen vår på lørdag. Vi har julebord på kveldenJ

I tillegg vil jeg nevne treningen til Danmark med oppstart i januar. Følg med på vår hjemmeside og FB, så vil info komme.

Det er et medlemsmøte i november. Forslag på tema imøteses.

Vi føler at vi ikke alltid når ut til våre medlemmer med aktiviteter og nyheter. Mange følger med på vår hjemmeside og FB, og det er flott. Men vi sender også ut mail til våre medlemmer. Men da må mailadressen på NKK være oppdatert, da det er den vi benytter. Hvis noen ikke får mail, kan dere gjerne sende noen ord til meg, jeg vil da videreformidle korrekt adresse.

Vi jobber også med få til et system via sms, det vil si at vi kan sende viktige datoer ut på sms til hvert enkelt medlem. Viktig at hver og en da sjekker sin side på NKK om at det er registrert riktige opplysninger. Er dette vanskelig, så send korrekt info til oss. Vi vil da kunne ajourføre våre lister. Og vi setter også pris på om dere kan hjelpe oss med å formidle denne info til de som kanskje ikke får den med seg. Vi prøver å nå ut til våre medlemmerJ

Nå nærmer det seg ganske snart oppstart på vår dressutrening. Jan og jeg vil nå i løpet nær fremtid komme tilbake med dato. Så følg med på vår side.

Hvis det er noen som har lyst og anledning til å bidra med hjelp på en aller annen måte, vil vi svært gjerne høre fra dere. Noen navn fikk vi på blokka vår i går, det setter vi pris på. Men det er mye som skjer, så fint å få hjelp. Etterlyser også hjelp av en «damegruppe» som kan påta seg å bake kaker, servere og ganske enkelt hjelpe til med ansvar på kiosk og grilling på våre tilstelninger. Hvis dette er noe vi klarer å få til, vil mange bli glade. Uansett hva du kan bidra med, setter vi pris på om dere sender det til oss.

Til sist vil jeg si at det var mye hyggelig som kom frem i går. Vi har en positiv tone, og jeg føler vi kan være stolte av klubben vår. Det er viktig at vi fortsatt står sammen, og snakker positivt om Østfold Fuglehundklubb utad. Det har vi grunn til, og det skal vi ta med oss. Det er flinke folk i de enkelte klubber rundt oss, det skal vi lære av og ta med oss. Men vi har også mye positivt som andre kan lære av. Så viktig at det vi formidler, både på sosialt media og verbalt, skal være positivt. Da blir det trivelig for alle.

Ta gjerne kontakt med meg eller andre i styret eller aktivitetskomiteen"

Kontaktinfo: Gry Eriksen    

                                             

                                                                                      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Leter du etter noe?

180x500-Stott-oss_med_din_Grasrotandel
 

Samarbeidspartnere

LOGO RC 485

 

 

 

 

Ledig annonseplass
Kontakt
dersom du ønsker
å annonsere her!