Utvalget som har ansvaret for ØFK cupen har besluttet at resultater skal meldes inn på vår hjemmeside på følgende tidspunkt hvert år:

- senest 1. juni for prøvene som gjennomføres i tidsrommet 1. januar til 31. mai.

- senest 1. desember for prøvene som gjennomføres i tidsrommet 1. august til 30. november.

Prøvenummeret for de enkelte prøvene fremgår på dogweb (via innlogging på NKK sine sider) for den enkelte hund under arkfanen "Prøver" og du kan også finne prøvenummeret på terminlistene som ligger på nkk.no. Der går det an å søke i historiske terminlister. Prøvenummeret fremgår også av kritikkskjemaet en fikk med seg etter endt prøve. 

Innmelding av resultater gjøres kun her https://ostfoldfk.com/index.php/ofk-cup-registrer-resultat. Dersom noen heretter melder resultater direkte på mail, vil disse bli bedt om å melde resultatene inn via skjemaet. Dette for å få med all informasjon som er relevant for konkurransene.

VIKTIG! Resultater som er oppnådd hittil i år, og som ikke allerede er registrert i dette skjemaet må også meldes inn i skjemaet over innen 1. august 2017. 

 

 

Leter du etter noe?

180x500-Stott-oss_med_din_Grasrotandel
 

Samarbeidspartnere

 

Ledig annonseplass
Kontakt
dersom du ønsker
å annonsere her!