For dere som leser fuglehunden, så har dere kanskje sett at jeg har startet ett prosjekt på kloløsning hos gordonsetter. Denne sykdommen angår ikke bare gordonsetteren, men også engelsk setter, irsk setter og pointer, har hunder med denne sykdommen.

Hvordan arter sykdommen seg?
Det er ikke så uvanlig at hunder som vi bruker aktivt i skog og mark mister en og annen negl. Dette har ingen ting med sykdommen kloløsning å gjøre. De hundene som blir angrepet av denne sykdommen begynner ofte å slikke på en negl, men når man ser på resten av neglene så kan disse også være løse. Det kommer mye betennelse sekret ut fra de angrepne neglene.
Sykdommer som bare angriper klørne er lite beskrevet i litteraturen.  I 1992 beskrev Scott og Miller en klosykdom som de ga navnet: Symmetrisk lupoid onychodystrofi. Den er karakterisert ved at klørne løsner en etter en (onycholysis). Klørne som er angrepet får ofte sekundære sopp og bakterieinfeksjoner. Klørne som vokser ut er ofte misformet og av dårlig kvalitet (onychodystrofi). Sykdommen fikk navnet ut fra hvordan den opptrådte og de  forandringene som ble sett i mikroskopet ved biopsi/vevsprøve fra klofolden. 
Det har vært kjent i flere år i gordonsettermiljøet at rasen har et problem med kloløsning. Sykdommen beskrives av eiere og veterinærer på samme måte som symmetrisk luopid onychodystrofi, men det er ikke tatt biopsi av disse tilfellene eller blitt gjort noen systematisk undersøkelse av sykdommen. Forekomsten av kloløsning blant gordonsettere i Norge er ukjent. Om og eventuelt i hvilken grad sykdommen er arvelig er også ukjent.

Hva er årsaken til sykdommen?
Det vet vi foreløpig ikke. Det er håpet at dette prosjektet kan være med på å finne ut dette.

Hvordan behandles sykdommen?
Veterinæren må undersøke hunden nøye for andre sykdommer som kan være en årsak til kloløsning. Dersom dette ikke finnes, bør hunden sette på tetrasykliner i høye doser over lang tid. I tillegg er det en del som sier at de har effekt av tilskudd med omega 3-fettsyrer i høye doser. Disse hundene får sjelden normale klør tilbake og det er viktig at disse misformete klørne klippes ofte og files med neglefil hvis de sprekker opp. Det finnes flere behandlingsregimer som kan prøves for eksempel kortison, men foreløpig er det lite som har en dokumentert god effekt.

Formål med prosjektet
Formålet med dette prosjektet er å finne ut hvordan sykdommen arter seg for de forskjellige hundene, effekter av eventuelle behandlinger og hvor mye lidelsen plager hundene brukshundsmessig. Vi vil også vite noe om hvor utbredt sykdommen er i rasen, og dersom det lar seg gjøre kunne si noe om arvegangen på lidelsen.

Prosjektets tre deler
1.Beskrivelse av lidelsen med vevsbiter fra klør
Prosjektgruppen ønsker biopsi av affiserte klør på hunder som rammes av kloløsning. Lokal veterinær vil kunne ta biopsi når hunden kommer for behandling, dersom eier tillater det. Biopsiene vil bli sendt via prosjektleder til Tyskland hvor de blir analysert av Sonya Bettany, patolog som har meget god erfaring med klosykdommer hos hund. Resultatene av dette vil bli publisert i et internasjonalt veterinærmedisinsk tidsskrift. Poenget med vevsprøven er å finne ut om klosykdommen hos gordonsetter er lik kloløsning som sees hos andre raser for eksempel schæfer, rottweiler, bearded colli, irsk setter, pointer og engelsk setter. Hvis det er tilfelle, kan vi dra nytte av forskning som gjøres i resten av verden på dette feltet. Problemet til nå har vært at det er ingen som har visst med sikkerhet hva som karakteriserer klosykdommen hos gordonsetteren.

2. Oversikt over forekomst
Prosjektgruppen ønsker å foreta en helseundersøkelse av gordonsettere, med fokus på kloløsning. Undersøkelsen vil gjøres i form av telefonintervju. Vi vil velge ut ett tilfeldig antall eiere av gordonsettere og ringe opp disse.  Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut hvor stor del av gordonsetterne i Norge som rammes av kloløsning, og hvor stort problem det er for de som rammes.

3.Genetisk kartlegging
Vi vet pr i dag ikke om kloløsning er arvelig. Det forskes mye på arvelige sykdommer hos hund rundt i hele verden. Hundens genom er nylig ferdig sekvensert, og tilgangen til genetisk informasjon er derfor enklere nå enn tidligere.
Strategien prosjektgruppen vil benytte for genetisk studie av kloløsning dreier seg om innsamling av blodprøver i familier. Det vil si vi vil samle inn blodprøver av kullsøsken der minimum en har kloløsning og minimum en er frisk, og i tillegg trengs blodprøve av begge foreldrene. Lokal veterinær kan ta blodprøve når aktuelle hunder er inne til for eksempel vaksinasjon. Skjema som skal følge blodprøvene ligger på NGK og NVH sine hjemmesider. Alle blodprøvene vil oppbevares ved seksjon for genetikk, Norges veterinærhøgskole.
Når et tilstrekkelig antall blodprøver er samlet inn kan man gå videre med mloekylærgenetiske studier for å kartlegge arveligheten av kloløsning. Formålet er å finne ut om kloløsning er arvelig, og da eventuelt hvordan det nedarves.

Prosjektet er avhengig av godvilje og samarbeid med oppdrettere, eiere og praktiserende veterinærer. Vi er flere personer som jobber med dette prosjektet ulønnet på fritiden. Motivasjonen er utelukkende av ren veterinærmedisinsk interesse, samt et ønske om å kunne gjøre noe for gordonsetteren som rase og miljøet rundt den.

Alle opplysninger som kommer inn til prosjektgruppen vil bli behandlet konfidensielt.

Hvis dere har en hund med kloløsning, så ta kontakt med meg via mail eller telefon 93033310 etter kl 20.

Leter du etter noe?

180x500-Stott-oss_med_din_Grasrotandel
 

Samarbeidspartnere

LOGO RC 485

 

 

 

 

Ledig annonseplass
Kontakt
dersom du ønsker
å annonsere her!