huggorm

 

 

Om sommeren kommer det fram noen dyr som vi ikke er like glad i, blant annet huggorm. Det har vært en del diskusjoner i veterinærfaglige miljøer om man skal behandle hunder med huggorm tabletter eller ikke. De tablettene som selges i Lifeline sine sylindere er kortison. Anbefalt dose er 1-2 mg/kg hund. Det tar ca en halvtime fra man gir tablettene til man får effekt. Kortisonen kan minske utvikling av hevelser, og dermed ubehag som følge av bittet. De fleste er enige om at den viktigste behandlingen er å komme seg hurtig til veterinær for å få intravenøs væskebehandling. Huggorm trives i skog og mark og lever så langt nord som til Saltfjellet. Huggormgiften er en kompleks blanding av ulike stoffer som virker på kroppen på forskjellige måter.
Et huggormbitt sees som oftest ut som to punktformige prikker med 3-9 millimeters avstand. Alvorlighetsgraden av forgiftningen er vanskelig å forutsi, og avhenger blant annet av lokaliseringen av bittet og mengden gift som blir sprøytet inn. Barn og unge hunder er spesielt følsomme for huggormgift. I minst 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift (tørre bitt), og man får dermed ingen reaksjon.Symptomer Symptomer etter huggormbitt kommer vanligvis raskt, men de kan også la vente på seg. Ofte vil man bare få lette symptomer som smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet, eller magesmerter og oppkast. I mer alvorlige tilfeller kan det oppstå reaksjoner som:
  • Hevelser som brer seg og kan omfatte hele kroppen.
  • Magesmerter og kvalme/oppkast.
  • Hjerte- og karsymptomer, som lavt blodtrykk og hjertebank.
  • Påvirkning direkte på blodet, for eksempel: anemi og koaguleringsforstyrrelse.
  • Luftveissymptomer.
  • Sjokkutvikling
  • Andre symptomer, som for eksempel svimmelhet, omtåkethet og bevisstl øshet, forkommer også
Hvis man 6-8 timer etter et huggormbitt fortsatt ikke har fått noen reaksjon, har det sannsynligvis vært et tørt bitt.Førstehjelp / behandling Hunder som er blitt bitt av huggorm skal holde seg mest mulig i ro. Små hunder som er bitt, bør om mulig bæres. Store hunder bør gå sakte tilbake til bilen og fraktes til veterinær. Bittstedet skal holdes mest mulig i fred. Ikke klem, skjær eller sug i bittet, da dette kan øke spredningen av giften i kroppen. Kilde: www.giftinformasjonsentralen.no Behandling hos veterinæren Ved alvorlige forgiftninger er det aktuelt å gi antivenom/motgift. Men hvis hunden ikke er alment påkjent vil de fleste veterinærer gi væskebehandling og antibiotika. 

Væskebehandlingen motvirker utvikling av sjokk og hjelper til å få giften fort ut av kroppen. I tillegg vil hunden få symptomatisk behandling, det vil si at den får behandling for de symptomene som måtte oppstå. Den vanligste sen skaden av huggormbitt er nyreskader. Dette vil man ofte oppdage ved ta hunden drikker og tisser mye samtidig som den taper seg i vekt.

Selv ved umiddelbar førstehjelp og rask veterinærbehandling er det en del hunder som dør. Men heldigvis hører det til sjeldenhetene.

Leter du etter noe?

180x500-Stott-oss_med_din_Grasrotandel
 

Samarbeidspartnere

LOGO RC 485

 

 

 

 

Ledig annonseplass
Kontakt
dersom du ønsker
å annonsere her!