Når en rase skal bedømmes, blir det først foretatt en kvalitetsbedømmelse. Her kan flere hunder få samme premiegrad, avhengig av hvor gode de er etter sin rases standard.

Premieringen skjer i følgende klasseinndelinger:

JK = juniorklasse fra 9 til 15 mnd.
UK = unghundldasse fra 15 til 24mnd.
AK = åpen klasse fra 24 mnd. og oppover

PREMIEGRADENE I KVALITETSKLASSENE ER:

1. PREMIE:
Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund, hvis for-trinn er så påtagelig og hvis feil er så uvesentlige at den kan sies å være en meget god representant for sin rase.

2. PREMIE:
Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn at den kan sies å være en god representant for sin rase.

3. PREMIE:
Hund av godtagbar type, hvis eksteriørfeil ikke er av en slik art at den kan sies å være en dårlig representant for sin rase.

0. PREMIE:
0. premie tildeles hunder som har diskvalifiserende anatomiske, typologiske eller psykiske feil ( herunder hunder som biter).

KIB
betyr at hunden ikke kan bedømmes f.eks.hunden er så leken at dommer ikke får et skikkeliginntrykk av den.


JKK = Juniorkonkurranse
UKK = Unghundkonkurranse
HP = Hedrespremie. Denne kan dommeren tildeleen unghund som er særlig god. De voksne hundene som har fått 1. AK konkurrerer innbyrdes i vinner-klassen.
VK = Vinnerklasse. Hunder som har oppnådd i AK ved utstillingen og som har vært premiert på jakt-prøver konkurrerer i denne klassen og blir gradert 1, 2, 3VK o.s.v.
CERT = Certifikat.
CK = Certiflkatkvalitet kan dommeren gi til andrehunder i VK - obs. - andre hunder som har fått 1.AK, men som på grunn av manglende jaktprøvepremiering ikke har kunnet delta i vinnerklassen.
CACIB = betyr innstilling til internasjonal certifikatog er en grad høyere enn CERT.
CHK = Championatkiasse - konkurransebedømmel-se for hunder som har fått utstillingschampionat.
VETK = Veteranklasse. For hunder som har fylt 7år og fått LAK.
BTK = Beste i tispeklassen.
BHK = Beste i hanhundklassen.Disse klassene eråpne for de hunder som har fått Cert eller CK, altsåkonkurransebedØmmelse.
BIM = Best i motsatt kjønn. Tispe konkurrer mothanhund.
BIR = Best i rasen
BIG = Best i gruppen. For fuglehunder er detgruppe C.
BIS = "Best in show" Vinnere fra de forskjelligegruppene konkurrer mot hverandre om tittelen"BIS"
AVK = Avelskiasse
OPPDK = Oppdretterklasse


PREMIESLØYFENES FARGER
For oppnådde premieringer gis det båndsløyfer i premiesløyfer som har følgende farger:
Nasjonalfarget, bred - BIS
Hvit og blå - BIG
Rød og gul -BIR
Hvit og grønn - BIM
Hvit - CACIB
Orange - Reserve-CACIB
Nasjonalfarget, smal - Certiflkat
Rosa - Certiflkatkvalitet
Rød og grønn - Championat
Lilla - Hederspremie i unghundsklasse
Lilla og hvit - Hederspremie i avis- eller oppdret-terkiasse
Rød - 1. premie i kvalitets- og konkurranseklasse
Blå - 2. premie
Gul - 3. premie 41
Grønn - 4.premie i konkurranseklasse
Grå - 0. premie i kvalitetsklasse
Brun -KIB(kan ikke bedømmes)


NORSKUTSTILLINGSCHAMPIONAT -NUCH
kan oppnås ved; tre ganger 1VK med cert på utstil-ling under minst tre forskjellige dommere. Ett avcertene må vinnes etter at hunden har oppnådd AK-alder. Minst ett av certene må være vunnet på NKK-utstilling eller utstilling hvor spesialklubben er gittanledning til å utdele NKK-cert. Samt i AK på jakt-prøve.

Leter du etter noe?

180x500-Stott-oss_med_din_Grasrotandel
 

Samarbeidspartnere

LOGO RC 485

 

 

 

 

Ledig annonseplass
Kontakt
dersom du ønsker
å annonsere her!