syverstad2

Skjeberg terrenget ligger i Sarpsborg kommune, nær grensen til Halden kommune og E6. Terrenget er delt i to, «Rød» i nord, «Syverstad» i syd.

Terrengene ligger i jordbruksområde, kjennetegn ved begge terreng er bekk som går gjennom begge områdene, omkranset av tett vegetasjon. Dyrket mark er oppdelt av mindre øyer med vegetasjon som gjør terrenget mer interessant.

Ved prøvetider i oktober er det mest stubb og dyrket mark. Det blir hvert år satt ut ca: 200 fasaner og rapphøns, i år med NM noe mer. Fasaner liker seg best i tett vegetasjon nær bekk, rapphøns på åpen mark. Det som gledet oss i år var at vi så mange flere fasaner som hadde overvintret enn det vi er vant til.

La oss håpe disse får frem sine egne kull, disse fuglene er i tillegg til planlagte utsettinger. Vi som styrer og steller i Skjebergterrenget lover bra med fugl og ønsker alle NM-deltakere lykke til på Rød- og Syverstadterrengene.

 

 

Leter du etter noe?

180x500-Stott-oss_med_din_Grasrotandel
 

Samarbeidspartnere

 

Ledig annonseplass
Kontakt
dersom du ønsker
å annonsere her!