Østfold Fuglehundklubb ønsker velkommen til lavlandsprøve 25.-27. september med sekretariat på Klubbhuset, opprop er kl. 08:00 begge dager. Vi kommer tilbake med sted for opprop etter møte 22.9. 

Vi vil sende ut informasjon om plass for oppmøte så snart vi har dommerkabalen på plass.  I år sliter vi med å skaffe nok dommere så vi vet dessverre ennå ikke hvor mange partier vi kan få ut, men vi håper på VK kval og AK/UK på fredag, VK CACIT finale og AK/UK lørdag og AK/UK søndag.

Opprinnelig frist var 3.9 og den er utsatt til 18.9. Husk at utsatt betyr venteliste til det eventuelt blir plass etter de som har meldt på innen fristen.

Lister legges ut på nettsiden vår og FB så snart vi har dommerkabalen på plass.

Forespørsler om endringer sendes på mail til:

Dette gjelder også ved trekking av hund. Veterinærattest sendes til samme adresse hvis hunden trekkes pga. sykdom. Løpen tispe; egenerklæring.

Husk å ta med registreringspapirer og gyldig vaksinasjonsattest. Sauebevis må også medbringes da det er sau på noen av terrengene.

ØFK minner også om at egentrening i våre prøveterreng ikke er tillatt og vil føre til utestengelse fra våre arrangementer.

Velkommen til Østfold!

Skjema for egenerklæring løpetid og jaktprøvereglement finnes her:

Parkeringsavgift kr 50,- i alle terreng betales til VIPS 20300 eller kontant til dommeren. 

Venteliste og partiliste:

Som dere sikkert alle er klar over er det litt spesielle retningslinjer i forhold til smittevern under prøven, vi vedlegger veileder fra FKF som gjelder pr. nå.

  • Startrevolvere skal ikke deles ut til deltakere, dommerne har hver sin startrevolver gjennom dagen og det er dommerne som skyter i en fuglesituasjon.  Deltakere som eventuelt ønsker å skyte selv skal ha med egen revolver. 
  • Det skal være 1 meters avstand mellom alle personer hele dagen, viktig at dette etterfølges.
  • Personer som er med på partiet som ikke er deltakere skal noteres på partilisten i dommerboka, det være seg handlere eller tilskuere. Vi er pålagt å ha oversikt over alle personer tilstede, derfor dette tiltaket.
  • Dommere og arrangør har rett til å bortvise personer som ikke overholder regelverk eller viser tegn til sykdom.
  • Deltakere på partier med 2 hunder kan få annen deltaker til å leie hund, men dette skal være avklart mellom disse før opprop. Det er da samme person som skal leie gjennom hele dagen uavhengig av om denne er slått ut eller ikke.  For 3 eller flere hunder gjelder som vanlig at det skal være med egen handler.
  • Kritikkskjemaer leveres direkte til deltaker enten i felt eller når dommer har skrevet ferdig etter endt dag – altså IKKE via sekretariat.    

Vi kommer til å være veldig nøye med at dette regelverket følges under prøven, men både håper og tror at dette vil gå smertefritt og at vi får en flott helg i Østfold!

Leter du etter noe?

180x500-Stott-oss_med_din_Grasrotandel
 

Samarbeidspartnere

 

Ledig annonseplass
Kontakt
dersom du ønsker
å annonsere her!